Online undervisning + support  
 
 
Holbæk kommune, Tine Wagner om IP E-guide:

Baggrunden for IP-telefoni i Holbæk kommune
”Holbæk kommune overgik i første omgang til IP-telefoni på grund af økonomien. Vi fandt ud af, at 70% af vores samtaler var interne kald mellem afdelinger og institutioner, og der betalte vi almindelig telefontakst. Ved at gå over til IP, fik vi gratis telefoni ved internt brug. Udover økonomien var det vigtigt at få den gamle Holbæk kommune bundet sammen i et netværk og dermed få en nemmere tilgang til hinanden. Med en IP-løsning ville vores omstilling få samtlige afdelingsnumre i systemet.”

Stor forskel i sparringen mellem brugere og support
”Vi kalder IP E-guide for ’Vejledningen til IP telefonien’, og flere gør brug af de avancerede funktioner som kaldegrupper, linegrupper, fælles hovednummer med fraser der er indtalt, tryk selv valg osv. Brugerne synes, at IP-Eguide er nem at finde rundt i, og at inddelingen er god. De er blevet mere kræsne, både i forhold til deres viden og det de gerne vil have deres telefon og systemer til at kunne. Den viden de sidder inde med nu, har de til dels lært i organisationen – og i stort omfang fra IP-Eguide. Forskellen rent supportmæssigt har været, at hvor de før spurgte om banaliteter (som for dem selvfølgelig ikke var banaliteter - men set ud fra et supportmæssigt syn), stiller de nu færre og mere kvalificerede spørgsmål. Samtidig har de typisk selv været inde og undersøge nogle ting, inden de ringer. De er meget bedre sparringspartnere til os i support afdelingen end tidligere.”

Feed-back på IP E-guide
”De mest normale funktioner de ringer om nu er bl.a. voicemail og kæder, hvor det før var hvordan man helt basalt laver en omstilling. Så der er sket en stor forbedring. Den feed-back jeg får på IP-Eguide er, at det er behageligt at sidde og kigge på, behagelig stemme der guider og at det ikke er sådan noget ’popsmart’ noget. De synes, det er et godt værktøj. Desuden føler de også, at de bliver ’nurset’. Det er ikke bare en eller anden telefon, der bliver stillet op hos dem – de føler de bliver godt behandlet. IP E-guide har været en god investering.”
Tilbage
E-guide ApS Bistrupvej 87 3460 Birkerød Telefon 21 45 66 91 info@e-guide.dk